Žaidimai

1. Žaidime dalyvauja kelios poros. Kiekviena pora gauna po du stalo teniso kamuoliukus. Vyrai šiuos kamuoliukus turi perridenti iš dešinės moters rankovės į kairę, moterys – iš dešinės vyrų kelnių klešnės į kairę.

2. Svečiai išsiskirsto poromis. Užduotis kiekvienai porai – be rankų išvynioti ir suvalgyti saldainį, kurį paduos žaidimo vedėjas. Laimi pirmoji pora, greičiausiai išvyniojusi iš popieriuko saldainį.

3. Svečiai sustoja ratu. Duodama korta, ją turi siųsti lūpomis savo kaimynui. Kuriam svečiui nukrenta korta, tam galvojama bausmė (pvz. išgerti stikliuką).

4. Žaidimas, kurį verta žaisti, jei vakarėlyje yra daug porų. Moterims, merginoms užrišamos akys. Prieš jas sustatoma jų vyrų eilė. Kiekviena moteris paliesdama kiekvieno vyro kelėną ar ranką, turi suprasti, kur gi yra jos mylimasis.

5. Visi šoka kuomet groja muzika. Kai tik ji yra sustabdoma, kol salėje tyla, visi turi nejudėti. Pirmas neišlaikęs pusiausvyros ir susikaupimo turi atlikti iš anksčiau sutartą užduotį.

6. Šokančioms poroms prie kairių kojų pririšami balionai. Poros šoka susikabinusios ir stengiasi kitoms poroms koja susprogdinti balionus, tuo pačiu saugodamos savo balionus. Laimi pora išsaugojusi bent vieną iš dviejų balionų.

7. Pastatomos dvi poros, duodama po stalo teniso kamuoliuką. Žaidimo tikslas greičiau nei kita pora praridenti kamuoliuką. Pradeda vaikinai ridenti merginoms viena koja nuo apačios į viršų po sijonu iki kaklo ir grįžta kita koja. Po to pasikeičia, mergina ridena vaikinui viena koja po kelnėmis iki kelnių juosmens ir kita koja grįžta atgal.

8. Dalyvauja dvi poros, kas greičiau. Vaikinams užrišamos akys, vedantysis arba bet kuris svečias paslepia pas merginą po drabužiais saldainį. Vaikinai užrištomis akimis ieško kol suranda, merginos gali stovėti, gali gulėti. Jei merginos guli, tada vaikinai ieško saldainio eidami keliais.

9. Guminis kamuoliukas dedamas ties susiglaudusios poros pilvu (bamba)… užduotis: nepametant „nuridenti“ kamuoliuką prie vieno iš partnerių kaklo…Tai galima atlikti tūpiant ar vieną iš partnerių keliant ant kedės (bet susiglaudus ir nepametant kamuoliuko… iškritus kamuoliukui veiksmas kartojas tol, kol atsiranda laimėjusi pora).

10. Pasiūloma svečiams pažiūrėti kitame kambaryje striptizą tik tiems, kurie atsakys į klausimus, liečiančius jubiliatą, jaunąją ir t. t. ir pan. … pvz., koks ūgis, kiek sveria, ką mėgsta ir kitokius lengvus klausymus… atsakiusieji įleidžiami į kitą kambarį, kuriame jų laukia manekenas, ar pripučiama lėlė (galima padaryti ir didelį žmogaus maketą iš kartono, o ant „veido“ priklijuoti arba nupiešti… JUBILIATĖS(O) VEIDĄ (tai labai efektinga) ar pan., tai yra „aprengiama“ ir svečiai „iš eilės“ nuima po vieną drabužį , kurie yra kuo daugiau provokuojantys: kojinės, korsetai, kelnaitės… ,… o po jais priklijuoti „figos lapeliai“ kurių kitoje pusėje gali būti užrašytas palinkėjimas ar kaip fantas nurodantis ką reikia nuėmus atlikti…

11. Komanda sustoja ant ilgo siauro „rąsto“ – virvėmis pažymėto ar kreida ant grindų nupiešto. Užduotis – nenulipant nuo rasto ir netariant nė vieno žodžio, komandos nariams išsirikiuoti pagal vardų abėcėlę, batų dydį, plaukų spalvą ir pan.

12. Išrenkami keturi – penki dalyviai, kurie paeiliui turi sakyti komplimentus pasirinktam žmogui. Jeigu dalyvis nesugalvoja komplimento per 5 sekundes, jisai iškrenta iš žaidimo. Laimi daugiausiai komplimentų sugalvojęs žmogus.

13. Sustojama patalpos viduryje. Vedantysis sako įvairias alternatyvas, o dalyviai turi pasirinkti vieną jų. Pavyzdžiui: kas tu labiau esi: šaukštas ar peilis? Tariant žodį šaukštas, parodoma ranka į langą, tariant žodį peilis, parodome į duris. Tie, kurie save labiau identifikuoja šaukštu, eina prie lango, tie, kurie peiliu – eina prie durų. Dalyviai pasirenka partnerį ir su jo pasidalina, kodėl taip nusprendė. Kodėl esate labiau šaukštas nei peilis ir atvirkščiai. Vėl grįžkite į patalpos vidurį. Galite naudoti šias alternatyvas:  Ar tu esi daugiau taip ar ne? daiktavardis ar veiksmažodis? miškas ar jūra? dangus ar žemė? vienas ar devyni?  mokinys ar mokytojas? miestas ar kaimas? dabartis ar ateitis? galva ar ranka? futbolo ar teniso kamuolys? rožė ar rugiagėlė? fortepijonas ar elektrinė gitara? kepsnys ar sumuštinis?  saulė ar mėnulis? kalnas ar slėnis?  lempa ar žvakė? akis ar širdis? delfinas ar ryklys?  džiaugsmas ar liūdesys? Ir t.t.

14. Sustojama patalpos viduryje. Vedantysis sako įvairias alternatyvas, o dalyviai turi pasirinkti vieną jų. Pavyzdžiui: kas tu labiau esi: šaukštas ar peilis? Tariant žodį šaukštas, parodoma ranka į langą, tariant žodį peilis, parodome į duris. Tie, kurie save labiau identifikuoja šaukštu, eina prie lango, tie, kurie peiliu – eina prie durų. Dalyviai pasirenka partnerį ir su jo pasidalina, kodėl taip nusprendė. Kodėl esate labiau šaukštas nei peilis ir atvirkščiai. Vėl grįžkite į patalpos vidurį. Galite naudoti šias alternatyvas:  Ar tu esi daugiau taip ar ne? daiktavardis ar veiksmažodis? miškas ar jūra? dangus ar žemė? vienas ar devyni?  mokinys ar mokytojas? miestas ar kaimas? dabartis ar ateitis? galva ar ranka? futbolo ar teniso kamuolys? rožė ar rugiagėlė? fortepijonas ar elektrinė gitara? kepsnys ar sumuštinis?  saulė ar mėnulis? kalnas ar slėnis?  lempa ar žvakė? akis ar širdis? delfinas ar ryklys?  džiaugsmas ar liūdesys? Ir t.t.

15. Dalyviai suskirstomi į dvi lygias grupes. Grupės atsistoja viena priešais kitą 10-15 žingsnių atstumu arba prie priešingų patalpos sienų. Vadovas slapta kiekvienai grupei duoda po užduotį, pavyzdžiui, pavaizduoti priešingas emocijas: vienai grupei džiaugsmą, kitai – liūdesį… Davus ženklą abi grupės pradeda eiti artyn viena kitos, vaizduodamos savo emociją. Susitikę ties viduriu, grupių dalyviai “pasikeičia” emocijomis ir jau su nauja emocija pasiekia priešais esančią sieną. Užduotys gali varijuoti, tai priklauso nuo konteksto, pvz., galima prašyti, kad viena grupė vaizduotų esą labai patenkinti susitikimu/kursu, o kita – nuobodžiaujančius. Galima liepti vaizduoti daiktus, turinčius priešingas savybes, pvz. storas pomidoras ir perdžiūvusi morka.

16. Paruošiamos tam  tikros kortelės. Reikalingas vienas savanoris, kuris pradėtų žaidimą.
Eiga: groja muzika. Savanoris ištraukia vieną kortelę ir garsiai perskaito, kas joje parašyta, pavyzdžiui: “Laimingas šventinis balionėlis”, “Ką tik nukritęs obuolys”, “Lapas, blaškomas vėjo”, “Įsimylėjusi katė” ar pan. Kiekvienas dalyvis turi savaip šokiu (pagal grojamą muziką) išreikšti perskaitytą frazę. Po kurio laiko kitas savanoris traukia antrąją kortelę. Tęsiama tol, kol yra ūpo. Pastabos: galima kaitalioti muziką.

17. Komanda stovi ratu. Vienas iš dalyvių “meta” įsivaizduojamą kamuolį kitam, šis jį “pagauna”. Tada vedėjas įvardina, kad kamuolys tapo labai sunkus, labai didelis, labai lengvas, mažytis ir pan. Dalyviai turi įsivaizduoti tai ir “mesti” įvardintą kamuolį.

18. Komanda stovi ratu. Vienas iš dalyvių “meta” įsivaizduojamą kamuolį kitam, šis jį “pagauna”. Tada vedėjas įvardina, kad kamuolys tapo labai sunkus, labai didelis, labai lengvas, mažytis ir pan. Dalyviai turi įsivaizduoti tai ir “mesti” įvardintą kamuolį.

19. Vienas žaidėjas pasako sakinį, kurio pirmasis žodis prasideda raide A. Kitas turi jį pratęsti, pradėdamas sakinį žodžiu, kuris prasideda raide B. Taip žaidimas tęsiamas kol baigiama abėcėlė arba kas nors nebesugalvoja, kaip pratęsti pasakojimą. Pvz. Aš išėjau į mišką. Bet pradėjo lyti. Cit pasakė kažkas, tupintis po medžiu… Žaidimas gali būti žaidžiamas ir nebūtinai pratęsiant mintį abėcėline tvarka. Galima žaisti tiesiog kuo greičiau pratęsiant pirmojo žaidėjo pradėtą mintį. Taip sukuriamas improvizacinis kūrinys.

20. Sustojama ratu, vienas žmogus eina į rato vidurį. Esantysis rato viduryje turi staigiai ranka parodyti į kurį nors kitą dalyvį rate ir sušukti, pvz.: “Kaubojus!”. Du žmonės, kurie stovi iš šonų, turi suvaidinti vienas į kitą šaudančius kaubojus. Tarp jų stovintis žmogus dramatiškai “miršta”. Jeigu rato viduryje stovintis žmogus spėja suskaičiuoti iki 5, o kuris nors iš žaidėjų dar nesusiorientavo ką jam daryti, pastarasis eina į rato vidurį, o buvęs viduryje stoja į jo vietą rate. Pasikeičiama vietomis ir tuo atveju, kai kuris nors iš dalyvių suklysta, pvz., parodo ne tai, kas buvo prašyta. Paprastai yra gerai pradėti nuo 3 skirtingų kreipinių, kol žaidėjai pradeda orientuotis. Tada sąrašą galima plėsti. Keletas pasiūlymų:
• Kaubojus (žr. viršuje)

21. Eiga: suskaičiuosime iki trisdešimties. Vietoje skaičių, kurie dalijasi iš trijų arba baigiasi trimis (3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 ir 13,23), – plosime. Pirmasis sako “vienas”, antras sako “du”, trečias
ploja ir t.t. Jei gerai sekasi, vietoje skaičių, kurie dalinasi iš penkių, sakysime “Štai ir aš”. Pirmoji trejetų sąlyga taip pat galioja. Iš eilės sakome: 1,2, plojimas, 4, štai ir aš, plojimas, 7,8, plojimas, štai ir aš, 16,17, plojimas, 19, štai ir aš…

22. Eiga: grupė suskirstoma poromis. Pora susėda nugaromis. Vienas turi piešinį, kitas tuščią popieriaus lapą. Turintis piešinį pasakoja, ką piešti, o antrasis piešia, jei kas neaišku, perklausiama, pasitikslinama.

23. Tam tikroje zonoje išdėstomos “minos” (kamuoliukai, kėgliai, plastikinės stiklinės ir pan.). Dalyviai veikia poromis, vienas iš jų yra užrištomis akimis. Užduotis yra kuo greičiau kirsti “minų” lauką, neužkliudant nė vienos. Nematantis kalbėti negali, o matantis turi tik žodžių pagalba išvesti akląjį. Prieš šią rungtį poros trumpai apsitaria, kaip komunikuos tarpusavyje.

24. Žaidėjai padalinami į tris grupes. Viena grupė yra minos ir ramiai stovi žaidimo lauke. Kita grupė yra bėgliai, kurie stengiasi saugiai pereiti minų lauką, tačiau jų akys užrištos ir jie nežino, kur stovi minos. Trečia grupė yra padėjėjai, kurie stovi kitame lauko gale ir stengiasi nurodyti bėgliams saugų kelią per minų lauką.

Jei bėglys atsitrenkia į miną, abu sprogsta. Grupės turėtų apsikeisti vietomis, kad visi turėtų galimybę patirti kiekvieną situaciją.

25. Dirbama poromis, sustoję vienas už kito. Priekyje stovintis sukryžiuoja rankas ant krūtinės, suglaudžia kojas, įtempia kūną ir užsimerkia. Už jo stovintis ištiesia vieną koją pirmyn ir ištiesia ranką į priekį. Po susiderinimo, kad abu pasiruošę pirmasis atbula griūna, o esantis už nugaros jį turi pagauti. Svarbu, kad abu žmonės būtu panašaus svorio ir fizinio pajėgumo.

26. Dalyviai stovi ratu vienas arti kito, viduryje esantis žmogus sukryžiuoja rankas ir suglaudžia kojas. Aplink stovintys ištiesia vieną koją į priekį ir atkiša rankas delnais į priekį. Viduryje esantis griūna į vieną ar kitą pusę, o aplink esantys jį atstumia ir permeta į kitą pusę.

27. Tarp dviejų atramų yra ištemptos virvės, sudarančios tinklą. Komandos visi nariai turi pralįsti per tinklą, neužkliudę virvių, kiekvienas turi pralįsti vis per kitą tarpą. Prie tinklo pririšami varpeliai, o pralindus tarpas pažymimas segtuku.

28. Komandos visi nariai sulipa ant pakloto ant žemės kilimėlio (kvadratinio ar apvalaus neperšlampamos medžiagos gabalo, brezento ar pan.). Komanda, stovėdama ant kilimėlio ir neliesdama kojomis neužtiestos žemės, turi perlenkti kilimėlį per pusę, po to dar per pusę ir t.t. Visi komandos nariai turi stovėti ant kilimėlio nuolatos. Jie gali lipti vienas kitam ant pečių, gali laikytis “pakibę” virš žemės ir pan.

29. Sustatoma glaustai ratu tiek kėdžių, kiek yra žmonių, visi susėda. Išrenkamas vienas savanoris, kuris atsistoja ir atsilaisvina viena kėdė. Užduotis yra jam atsisėsti į laisvą kėdę, tačiau kiti turi neleisti to padaryti, pirma jo užimdami laisvas kėdes. Kai galų gale jam tai pavyksta, komandos sprendimu į rato vidurį statomas kitas žmogus, “praradęs” savo kėdę.

30. Sustatoma glaustai ratu tiek kėdžių, kiek yra žmonių, visi susėda. Išrenkamas vienas savanoris, kuris atsistoja ir atsilaisvina viena kėdė. Užduotis yra jam atsisėsti į laisvą kėdę, tačiau kiti turi neleisti to padaryti, pirma jo užimdami laisvas kėdes. Kai galų gale jam tai pavyksta, komandos sprendimu į rato vidurį statomas kitas žmogus, “praradęs” savo kėdę.

31. Prisistatymas su būdvardžiu. Labai paprastas žaidimukas, kuris padės pasukti galvą ir paprasčiau sužinoti svečių vardus. Asmuo turi
prisistatyti ir tuo pačiu iš pirmos savo vardo raidės sugalvoti būdvardį: Rūta rūpestinga. Kitas asmuo pakartoja, kad Rūta – rūpestinga ir
prideda savo junginį: Kostas kuklus… Taip seka, kol visi prisistato. Jei žmonių labai daug – darykite kelis ratelius.

32. Patinka, nepatinka. Visi sustoja ratu. Asmuo, draugui iš dešinės, turi pasakyti, kad jame yra gražu ir kas ne: man patinka tavo lūpos,
tačiau nepatinka kelis. Taip sekama toliau, kol visi atsako į klausimą. Galiausiai, kaimynui iš dešinės turite pabučiuoti tą vietą, kuri jums
nepatinka. Toks žaidimas sukelia labai daug juoko ir pralaužia visus ledus.

33. Kur mylimasis. Žaidimas, kurį verta žaisti, jei vakarėlyje yra daug porų. Moterims, merginoms užrišamos akys. Prieš jas sustatom jų
vyrų eilė ir kiekviena paliesdama kiekvieno vyro kelį ar ranką, turi suprasti, kur gi yra jos mylimasis.

34. Nejudėk. Visi šoka kuomet groja muzika. Kai tik ji yra sustabdoma, kol salėje tyla, visi turi nejudėti. Pirmas neišlaikęs pusiausvyros ir
susikaupimo turi atlikti iš anksčiau sutartą užduotį.

35. Nespėjusi atsisėsti pora. Išrenkamos poros, porų skaičius nesvarbu. Šokiu aikštelės viduryje pastatomos ratu kėdės. Kėdžių turi būti
viena mažiau nei yra porų. Groja muzika, poros šoka aplink kėdes. Staigiai nutilus muzikai poros sėdasi ant kėdžių. Vienai porai-viena
kėdė. Kuri pora nespėjo atsisėsti iškrenta ir iškarto vedantysis nuima viena kėdę. Laimi paskutinė likusi pora.

37. Kurgi tie segtukai? Išrenkamos 3 poros. Vaikinams užrišamos akys. Vaikinams nematant vedėjas prisegioja po lygiai segtukų ant
kiekvienos panos, kuo intymesnėje vietoje. Tada duodamas startas ir vaikinai nematydami, kas greičiau bando nusegti visus segtukus
nuo savo partnerės. Laimi pirmasis suradęs ir nusegęs visus segtukus.

38. Tualetinio popieriaus dizaineriai. Išrenkamos poros. Vienam žmogeliui iš poros duodamas pilnas rulonas tualetinio popieriaus.
Skelbiamas startas. Kas greičiau ir gražiau apvynios savo partnerį.

39. Šokis su balionais. Šokančioms poroms prie kairių kojų pririšami balionai. Poros šoka susikabinusios ir stengiasi kitoms poroms koja
susprogdinti balionus, tuo pačiu saugodamos savo balionus. Laimi pora išsaugojusi bent vieną iš dviejų balionų.

40. Moters kūnas lyg bankas. Išrenkamos 3 poros. Vaikinams duodama po lygiai dirbtinų pinigų kupiūrų. Jie tuos visus pinigus stengiasi
suslėpti savo partnerės rūbuose. Galima kišti visur, į apatinius, kišenes ir t.t. Tačiau vienoje vietoje gali būti tik viena kupiūra. Laimi pas
ką lieka mažiau piniginių kupiūrų. Tada prasideda antras ir tikrai linksmiausias raundas. Vaikinai keičiasi merginomis ir bando ištraukti
visus buvusio kolegos merginoje paslėptus pinigus. Laimi pirmasis suradęs visas kupiūras.

41. Virvė iš rūbų. Sudaromos dvi komandos, geriausia pagal stalus kur sėdėjo. Pirmas stalas, antras arba panašiai. Komandos nariai
nusirenginėja ir iš rūbų surišinėja virvę grojant muzikai. Kieno ilgesnė virvė ta komanda ir laimi.

42. Skanaus. Išrenkamos poros. Vyrai atsistoja ant kėdžių. Prie vyro pririštas obuolys, kuris kaba ties klynu. Paskelbus startą panos turi
nuo savo vyriškio suvalgyti obuolį. Laimi ta pora kuri pirmoji suvalgė obuolį.

43. Lėlė. Reikalingos mažiausiai 2 lėlės, vystyklai (pledai, rankšluosčiai ir pan.) +juostelė ( tasma) surišti apvystytą vaiką… išrenkamos
poros pas kuriuos yra maži vaikai…Pastatomas šalia (vyras + moteris), surišamos šalia esančios rankos (viena vyro su viena moters) ir
duodamas ženklas pradėti vystyti lėlę naudojantis tik dviem nesurištomis rankomis…

44. Saldainių nukandimas ant antklodės. Patiesiamos dvi, trys, keturios antklodės. Ant vieno antklodės galo atsiklaupia vyrai ant kito
merginos, vyrai įsideda į burną puse saldainio kita puse merginos turi nukąsti, visų rankos už nugaros. Laimi greičiausiai ar skaniausiai
suvalgiusi saldainį pora.

45. Kamuoliuko ridenimas po kelnėmis ir sijonais. Pastatomos dvi poros, duodama po stalo teniso kamuoliuką. Žaidimo tikslas greičiau
nei kita pora praridenti kamuoliuką. Pradeda vaikinai ridenti merginoms viena koja nuo apačios į viršų po sijonu iki kaklo ir grįžta kita
koja. Po to pasikeičia, mergina ridena vaikinui viena koja po kelnėmis iki kelnių juosmens ir kita koja grįžta atgal.

46. Paslėpto saldainio ieškojimas drabužiuose. Dalyvauja dvi poros, kas greičiau. Vaikinams užrišamos akys, vedantysis arba bet kuris
svečias paslepia pas merginą po drabužiais saldainį. Vaikinai užrištomis akimis ieško kol suranda, merginos gali stovėti, gali gulėti. Jei
merginos guli, tada vaikinai ieško saldainio eidami keliais.

47. Butelio perdavimas. Visi svečiai padalinami į dvi grupes, jei išeina po lygiai moterų ir vyrų. Grupės atsistoja padarydamos dvi
gyvatėles paeiliui einant vyras, moteris, vyras, moteris ir t.t. Paimamas tuščias plastikinis butelis, vyras ji įsideda tarp kojų virš keliu,
moteris su kojomis paima ir perduoda sekančiai porai ir t.t. Laimi greičiausiai butelį perdavusi grupė.

48. Vyrų girtumo patikrinimas. Pastatomi trys, keturi buteliai šokių aikštelėje. Tiek pat vyrų pasilenkę, laikydamiesi už butelio kakliuko
bėga 15 kartu aplink butelį ir sustoję kas greičiau susiranda savo moterį ir ją pabučiuoja. (Geriausia išrinkti labiausiai apgirtusius bet
linksmai nusiteikusius vyrus).

49. Žvejojimas. Pastatomi tušti buteliai, 0,5 metro atstumu atsistoja vyrai, rankos už nugaros, ant kaklo pakabinamas ant siūlo 80cm
pririštas šratinukas ir pasilenkę ta šratinuką turi įleisti i butelį. Kas greičiau.

50.  Pasiek barzdą. Guminis kamuoliukas dedamas ties susiglaudusios poros pilvu (bamba)… užduotis: nepametant „nuridenti“ kamuoliuką
prie vieno iš partnerių kaklo…Tai galima atlikti tūpiant ar vieną iš partnerių keliant ant kedės (bet susiglaudus ir nepametant
kamuoliuko… iškritus kamuoliukui veiksmas kartojas tol, kol neatsiranda laimėjusi pora.

50.  Rūbininkai. Su kumštinėmis pirštinėmis varžomasi kas greičiau užsegs (ar atsegs) kokį tai rūbą.

51.  Karalaitė ant žirnio. Žaidime dalyvauja moterys…: pastatoma kuo daugiau kietų kėdžių, …ant jų paberiama žirnių, ar pupelių, sagų su
kojele, ar kietų saldainių (karamelinių), ar mažu apvalainų akmenukų … visa tai uždengiama tamsaus polietileno lapu ( pvz.
polietileniniu maišiuku) ir sodinamos žaidėjos – laimi ta, kuri pirmoji atspėja arba nurodo artimiausią skaičių „žirnių“.

52.  Žaidimas. Ant mikrofono stovo užmesti skrybelę.

53.  Bankas. Penkis litus, įsidėjus į užpakalį nunešti į banką (metalinį, aliumininį kibirą), kad suskambėtu. Suskirstomos komandos ir kas
greičiau.

54.  Mis rinkimai. Perrengiami vaikinai moteriškais rūbais pagal tautybę kokią nors. Groją tos tautybės muzika, o persirengialis išeina ir
šoka kaip moka. Taip pasirodo visi/visos atlikėjai/-jos. Nugalėtojus renka žiurovai plojimais ir visokiausiais šūksniais.

55.  Surinkti mėsmalę. Reikia turėti dvi senovines mėsmales. Išrenkamos dvi komandos su neribotu bet vienodu skaičiumi porų.
Duodamas startas ir prie mėsmalių pribėga po vieną žmogų, surenka, o sekantis pribėgęs išrenka. Ir taip tesiama kol visi surenka arba
išrenka. laimi greičiausia komanda.

56.  Nesamonė. Štai mano rankose yra taurė. Dabar ją siusime ratu ir kiekvienas svetys turi po truputi įpilti kažkokio, visai nesvarbų kokio
gėrimo, nesvarbu alkoholinį ar ne. Kas prapila bent lašelį turi tą švelniai tariant „nesąmonę“ išgerti. Siunčiama grojant muzikai nedidelė
taurė.

57.  Perduok kamuoliuką. Štai pas manęs yra teniso kamuoliukas, įsidedu aš jį sau po smakru ir duodu su smakru pasiimti tą kamuoliuką
savo kaimynui iš kairės. Viskas yra daroma be ranku. Jai kamuoliukas iškrenta kam nors, tai tas veikėjas privalo išgerti. Groja linksma
muzika.